Sudvojų variantas, galima tilto vieta Poterancy. Iškrovimo aikštelė

Interaktyvus žemėlapis
- išlikę geležinkelio objektai

Nuo Oranų iki Poterancų

Užnemunės geležinkelio atšakos istorija  prasidėjo 1893 m. ruožo, dokumentuose vadinto Orany-Olitskaja (Varėna-Alytus), statybomis. Nepaisant pavadinimo, geležinkelis kaip ir planuota pirmiau nutiestas ne iki Olitos, o  iki kaimelio Poterancy* (Poteronys), esančio į pietryčius nuo Olitos ir šiaurės vakarus nuo Olavos** (Alovė).

   Poterancų (Poteronys) geležinkelio stotis su iškrovimo aikštele (1) pastatyta dešiniajame Nemuno krante, šalia  plentų į Olkieniki (Valkininkai) ir į Grodna. Už varsto ant Olkienikų plento stovėjo Kaniūkų tiltas (2), o tolėliau turėjo išaugti geležinkelio tiltas per Nemaną (Nemunas).

   Buvo svarstomos dvi geležinkelio tilto per Nemaną statybos vietos -  Olitos ir Sudvojų (Sudvajai). Pasirinktas šiauresnis Olitos variantas. Pastačius tiltą planuota Poterancų stotį panaikinti, nes kairiajame krante prie gyvenvietės, išaugo stotis Olita (Alytus).

    1893 m. birželio viduryje tarp Oranų ir Poterancų buvo baigti žvalgymo bei tiriamieji darbai ir tų pačių metų rugpjūčio 1 d. prasidėjo sankasos statybos.

Geležinkelių kariuomenės daliniai ėmė ręsti medinius laikinuosius tiltus. Visą žiemą į čia buvo gabenami bėgiai, pabėgiai, tarpubėgiai, medžiagos tiltų ir pralaidų statyboms. Taip pat prasidėjo tiltų per Merečanką (Merkys) ir Oranką (Varėnė) akmeninių atramų ir pralaidų statybos.

  1894 m. pavasarį ir vasarą atkarpoje vyko žemės darbai, pabaigtos medinių tiltų, mažesnių akmeninių pralaidų statybos, paguldytos ketaus pralaidos, pastatyti vandens bokštai ir pumpavimo stotys. Rudenį stotyje buvo statomi stoties keliai, laikinas garvežių apsukimo ratas, balastuojamas kelias, vyko stočių ir kitų statinių apdailos darbai. Geležinkelio ruože į iškrovimo aikštelę pastatyta Skerniovka (Skernė) upelio pralaida ir plento iš Olita į Grodno viadukas.

   1895 m. naktį iš sausio 24 į 25 atšaka iki Poteronių buvo perduota Peterburgo – Varšuvos geležinkelio žinion, o vasario 15 d. iki atidarytas reguliarus traukinių susisiekimas.

   Iki 1898 m. ruоžo nuo Poteronių stoties iki geležinkelio tilto per Nemuną penktame varste buvo suręsta upelio Materka (Motertis) pralaida.

 

_______
* kai kur sutinkama
pavadinimo transkripcija Patarancy ar Paterancy

_______
** kai kur sutinkamas
šios stoties pavadinimas Olava

 

 


« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teisės saugomos.