Mapa interaktywna
- pozostale
objekty związane z koleją

LTU
ENG
RUS


Od Oran do Poterańców
Historia koleji Zaniemeńskiej sięga 1893 roku - od rozpoczęcia budowy odcinka nazwanego w dokumentach Orano-Olitskaja kolej. Nie zważając na nazwę, kolej zgodnie z planem najpierw zbudowano nie do Olity, a do wsi Poterańce* (teraz Poteronys), położonej na południowy wschód od Olity i na północny zachód od Oławy  (teraz Alovė).
  Stację kolejową Poterańce** z platformą rozładunkową (1) zbudowano na prawym brzegu Niemna, w pobliżu drogi prowadzącej do Olkienikow (teraz Valkininkai) i do Grodna. W odległości jednej wiorsty na drodze z Olkienik na Marijampol znajdował się tzw. most Kaniūkų (2), zaś nieco dalej powinien był powstać most kolejowy przez Niemen.
    Rozważano dwa miejsca pod budowę mostu kolejowego przez Niemen - Olita i Sudvoji. Wybrano Olitę. Po wybudowaniu mostu planowano zlikwidować stację w Poterańcach, ponieważ nieopodal na lewym brzegu została rozbudowana stacja Olita (Alytus).
   W połowie czerwca 1893 r. między Oranami i Poterańcami zostały zakończone prace badawcze i w dniu 1 sierpnia tego samego roku rozpoczęto budowę podtorza.
   Jednostki wojsk kolejowych rozpoczęły budowę tymczasowych drewnianych mostów. Całą zimę dostarczano tutaj szyny, podkłady do szyn, materiały do budowy mostów i przepustów. Również rozpoczęto budowę kamiennych filarów mostów przez Mereczankę (Merkys) i Orankę (Varėnė) także przepustów.
    Wiosną i latem 1894 r. na tym odcinku odbywały się prace budowlane. Zakończono budowę drewnianych mostów, mniejszych kamiennych przepustów. Wyłożono przepusty żeliwne, wybudowano wieże ciśnień i stacje pompowe. Jesienią na stacji budowano drogi stacyjne, tymczasową obrotnicę do zawrotu parowozów, balastowano drogę, na stacjach odbywały się prace wykończeniowe oraz inne. Na odcinku prowadzącym do platformy rozładunkowej zbudowano przepust do rzeczki Skerniowki (Skernė) i wiadukt na drodze z Olity do Grodna.
   W nocy z 24 na 25 stycznia 1895 r. odcinek do Poterańców (Poteronys) został przekazany pod zarząd kolei Peterbursko- Warszawskej, zaś 15 lutego otwarto regularny ruch kolejowy.
    Do 1898 r. na piątej wiorście odcinku między stacją Poterańce (Poteronys) do mostu kolejowego przez Niemen wybudowano przepust do rzeczki Materka (lit. Motertis).

 

_______
czasami występuje transkrypcja Patarancy lub Paterancy
(ros. - Патаранцы, Патеранцы)

_______
** 
czasami ta stacja jest nazywana Olava
(ros. - Олава)« Wstecz   |   Do strony głównej

© Asociacija „Olita_Orany“. All right reserved