Podczas budowy kolei Orano-Olitskaja Zaniemeński Zarząd Kolejowy oprócz kilkunastu małych zamówił trzy duże mosty - przez Niemen, Mereczankę (teraz Merkys) i Orankę (teraz Varėnė). Największy z trzech - most przez Niemen o wspornikowej konstrukcji został zbudowany w latach 1897-1899 koło Olity.
naujasis tiltas

Kolejowy most przez Niemen

W cieku Niemna dwa filary z kamienia ciosanego o wysokości 20 m nad wodą trzymali nadbudowę o długości 239,04 m (według systemu Gerbera) o trzech przęsłach. Kratownice brzegowe o długości 240 stóp (73,18 m) miały wsporniki rozciągające 45 stóp (13,72 m) w kierunku środka rzeki. Średnia wisząca kratownica o długości 214 stóp i 8 cali (65,43 m) została oparta o wsporniki brzegowych kratownic.
   Przyczółki mostu zbudowane na palach stoją na trwałym gruncie, a filary na kesonach wkopanych w dno rzeki na głębokości 16,5 metrów (lewy) i 13,8 m (prawy).
   Odlewane konstrukcje żelazne ważyły 63393 pudów (1014.288 ton). Nawierzchnia pomostu została zaprojektowana nie tylko dla ruchu pociągów, ale i wozów. Budowa, łącznie z urządzeniem  podjazdu na wzgórze, pracami w zakresie umocnienia koryta i montażu kratownic, kosztowała 700 000 rubli.
   Ze względu na swoją konstrukcję, most stał się chlubą rosyjskich inżynierów, ponieważ w tym czasie był jednym z pierwszych takich mostów w Imperium Rosyjskim. Jego architektem i budowniczym był rosyjski inżynier Nikolai Beleliubski.
    Oto, co o tym moście opowiadali mieszkańcy Olity:
 „Pociąg przejechał przez most z pełną prędkością. Most trochę się zahuśtał, bo był zawieszony na wielkich hakach. Był on wybudowany między wysokim prawym brzegiem i wzniesionym wysokim nasypem na lewym brzegu Niemna. Ten nasyp był wzniesiony przez mieszkańców Olity i okolicznych chłopów nieodpłatnie jako roboty publiczne. Wysoki i długi most zielonego koloru pięknie wpisuje się w okolice Olity. Mieszkańcy Olity bardzo go lubili oraz byli z niego dumni".
   Most kolejowy był prawdopodobnie najwyższy spośród wszystkich mostów kolejowych wybudowanych przez Rosjan na Niemnie. Do 1914 r. wybudowano sześć podobnych mostów na Niemnie: w Stołpcach, tzw. Most Stacji Niemen, w Mostach, w Grodnie, w Olicie i w Kownie. Oprócz Rosjan most kolejowy na Niemnie zbudowali Niemcy w  Tilsite (teraz Sovetsk).
  Burzliwe wydarzenia Wielkiej wojny bezlitośnie zniszczyli most. Wycofując się z Olity wojska rosyjskie w sierpniu 1915 r. wysadziły lewy filar i kratownicę.

   Niemcy po zajęciu Olity rozpoczęli rekonstrukcję mostu kolejowego. Odbudowano drewniany most, którego używano do 1926 roku, gdy Departament Kolejnictwa zamknął go ze względów bezpieczeństwa, a następnie postanowił rozebrać. Pomimo późniejszych zamiarów odbudowy kolei Alytus–Varėna, ani w okresie międzywojennym, ani w czasach sowieckich most nie został odbudowany.

   W 2009 r. spółka UAB „Mitnija“ na zlecenie Samorządu miasta Alytus  zaprojektowała most dla pieszych i rowerzystów. W projekcie przewidziano wykorzystanie podpór pozostałych po moście kolejowym. Ze względu na zbyt wysokie koszty projektu ostatecznie zrezygnowano z budowy mostu.
  Od jesieni 2009 r. podpory mostu kolejowego zostały wniesione na listę zabytków kultury chronionych przez państwo.
  W 2012 r. spółka UAB „Tiltų ekspertų centras“ zaprojektowała most koszty budowy którego były niższe. W sierpniu 2013 r. spółka UAB „Alkesta“ rozpoczęła budowę nowego mostu dla pieszych i rowerzystów.
  Budowę nowego mostu zakończono pod koniec 2015 r., zaś na początku 2016 r. most został oddany do użytku.

Svetainės vertimą
į lenkų kalbą
dalinai finansavo
Alytaus miesto savivaldybė
2016 m. Bendrosios kultūros ugdymo
ir etnokultūros
puoselėjimo programos
priemonės ,,Finansuoti
ir įgyvendinti
kultūros
projektus“ lėšomi
s

     
     


« Wstecz   |   Do strony głównej

©  Asociacija „Olita_Orany“.  All rights reserved