Tiesiant geležinkelį nuo Poteronių stoties į iškrovimo aikštelę 1894 m. buvo pastatyta upelio Skerniovka (Skernė) pralaida, o ant plento iš Olitos į Grodna - viadukas.
   Tiesiant 7 varstų ruožą nuo stoties iki geležinkelio tilto per Nemuną, 1898 m. Muiželėnų miške pastatyta pralaida Materkos (Motertis) upeliui.


Rytinis Moterties pralaidos portalas

   Sparninio tipo pralaida sumūryta iš tašytų akmenų yra 75.05 m ilgio (61.94 m po sankasa) ir 3.17 m pločio. Portalai - tašytų stačiakampių akmenų. Pusapskritės arkos skliautas - iš geltonų molinių plytų, grindys - akmeninės. Vidinis pralaidos aukštis iki skliauto viršaus skirtingas: aukštupyje aukštis yra 5.03 m, žemupyje - 7.00 m. Pralaidoje yra įrengta 10 apie 0,2 m aukščio kaskadų, mažinančių srovės greitį.
   Pietrytinis griovos šlaitas aukštajame pralaidos gale sutvirtintas atramine akmenų siena. Aukščiau, šalia geležinkelio vėžės, drenažo griovyje įrengtas tašytų akmenų vandens kolektorius, iš kurio betoniniu elipsės formos vamzdžiu po žeme vanduo nubėga  iki atraminės sienos.
   Pietvakarinis griovos šlaitas rimčiau nesutvirtintas, tačiau jame buvo įrengtas medinis vandens kolektorius.
  Vakarinio portalo skliauto spynoje (sąvariniame akmenyje) iškalta data 1897. Paskutinis  datos skaitmuo perkaltas iš 6 ar 7.
    Sankasos aukštis virš pralaidos viršija 20 metrų, todėl abiejuose pylimo šlaituose įrengtos išilgines terasos (bermos).

Geležinkelio sankasos per Moterties upelio slėnį
LIDAR atvaizdas iš rytų pusės 2007 m.


   Šiandien drenažo sistema ir šlaitų sutvirtinimo statiniai beveik sugriuvę. Medinio vandens kolektoriaus vietoje dėl erozijos atsivėrusi atodanga. Pačiam tuneliui reikalingas remontas.


 
Deivido Pinkevičiaus fotografijos    
..
..

Skernės upelio pralaida prie Alytaus  »
Derežnyčios upelio pralaida prie Varėnos  »
Beržupio upelio pralaida prie Varėnos  »

 .
     
« Atgalios | Į pagr. meniu
« Back | To main menu
« Назад | В главное меню
.

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teisės saugomos