Tiltas per Merečanką (Merkys)

   1894 m. tiesiant Oranų-Olitos geležinkelio atšaką 7 varste nuo Oranų (Varėna) stoties buvo pastatytas geležinkelio tiltas per Merečankos upę. Apie 55 m ilgio tiltas turėjo dvi kraštines apie 5 m ilgio sijomis perdengtas santvaras ir apie 42 metrų (20 sieksnių) ilgio centrinę santvarą. Vieno kelio tiltas rėmėsi ant dvigubų ramtų. Geležinis tiltas skirtas eismui viršumi.

Merkio tiltas brezinys

Tilto brėžinys

     Yra žinoma, kad ruožo statybų metu vėlavo viršutinės tilto perdangos gamyba. Dėl to geležinkelių daliniai laikinai perdengė upę Gustave'o Eiffel'io projektuoto surenkamojo tilto perdanga iš Baranovičių geležinkelio poligono.


Gustave'o Eiffel'io suprojektuoto  surenkamojo tilto viršutinė perdanga buvo laikinai panaudota statant  geležinkelio tiltą per Merečanką (Merkys)

 

Pirmojo Pasaulinio karo metu 1915 m. besitraukianti caro kariuomenė susprogdino didžiausius tiltus Olitos - Oranų geležinkelio ruože, tame tarpe ir šį tiltą.
Kraštą okupavusi kaizerio kariuomenė greitai atstatė 75 m ilgio* tiltą per Merečanką (Merkys). Naujas tiltas buvo pastatytas ant medinių atramų. Lapkričio 25 d., užbaigus tilto per Nemaną atstatymą Olitoje, visas geležinkelio ruožas iki Oranų perduotas eksploatacijai.

Atstatytas tiltas vėl susprogdintas Lenkijos agresijos metu 1920 m.  pabaigoje.

Tilto liekanos nuo 2018 m. saugomos valstybės. Įtrauktos į Kultūros vertybių registrą (kodas 41995).Geležinkelio tilto per Merečanką (Merkys)
prie Oranų (Varėna) griuvėsiai

Susprogdinto tilto santvaros dalis 1936 m. buvo panaudota statant metalinį  siaurojo geležinkelio tiltą per Šventosios upę Anykščiuose. Kadangi Merkio upe (lenk. - Mereczanka) ėjo Lietuvos-Lenkijos demarkacinė linija, viena susprogdinto tilto dalis  atiteko Lenkijai, kita - Lietuvai.

____
* remtasi Mjr. Kutka. "Geležinkelių atstatymo darbai Lietuvoje 1914–1918 m." Kaunas, 1931


« Atgalios   |   Į pagr. meniu
© Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos.