Interaktyvus žemėlapis
– išlikę geležinkelio objektai

ENG
POL
РУС

1862 m. geležinkelis sujungė Rusijos imperijos sostinę Sankt-Peterburgą su Varšava. Šios magistralės stotis Orany buvo pastatyta apie 5 varstai piečiau to paties pavadinimo gyvenvietės pagal to meto standartą. Taip imperijos užkampyje snaudęs Orany (Varėna) miestukas, atsidūręs šalia progreso smagračių, pradėjo augti.

Oranai, geležinkelis ir Lageris

    1881 m. carinės Rusijos valdžia į šiaurę nuo Oranų baigė kurti Vilniaus karinės apygardos vasaros stovyklą (rus. - Lager) ir artilerijos poligoną. Be to XIX a. pabaigoje stiprinant vakarinę Rusijos imperijos sieną pradėtas įvirtinti ir strategiškai svarbioje vietoje įsikūręs Olita (Alytus) miestelis. Jau tuomet Olitą buvo numatyta geležinkeliu sujungti su gretimomis tvirtovėmis Suvalkuose, Kovne, Grodne.
Ši svarbi jungtis pradėta statyti 1893 m. patogiausiu maršrutu - iš Oranų geležinkelio stoties į šiaurės vakarus link Olitos. 1894 m. kariniame miestelyje Lager, įkurdinta stotis Poligon, suręsta daug pastatų, barakų, sandėlių, kareivinių, arklidės. Nuo tada Lageryje žmonės gyveno nuolat. Geležinkelio stočiai prigijo Artillerijskaja vardas.

Lagerių karinio miestelio 1900 m. plano fragmentas

      Kartu su kareivių miestu augo ir Orany: joje įsteigtas paštas, teisėjo įstaiga, sinagoga, daug krautuvių, smuklių, viešbučių, sandėlių, pramonės įmonių. Augimas tęsėsi iki pat Didžiojo karo. Dvi 1915 m. rugsėjo savaites apylinkėse trukę mūšiai gerokai apdaužė miestuką.

   1920 m. Lenkija okupavo Vilniaus kraštą, o kartu su juo ir Varėnos geležinkelio stotį bei prie jos išaugusią gyvenvietę Varėna II.  Demarkacinė linija tarp valstybių ėjo Merkiu, tad Varėna I tapo pasienio miesteliu. 1931 m. artilerijos šaudyklą naudoję lietuvių kariškiai buvo iškeldinti į Gaižiūnus, toliau nuo administracinės linijos, Varėna I neteko svarbos ir ekonominio ramsčio.

    Prie judrios geležinkelio linijos prisišliejusi Varėna II vystėsi intensyviau. Sovietmečiu ji tapo administraciniu centru. 1980 m. abi Varėnos buvo formaliai sujungtos į miestą, pirmoji imta vadinti Varėnos Senamiesčiu, o antroji - Varėna. 1994 m. Varėnos vėl išskiriamos, Senamiestis gauna kaimo statusą, ir pakrikštijamas Senąja Varėna.

 

Vietovių šiuose kraštuose pavadinimai kartu su politine padėtimi XX a. keitėsi greitai:

  iki 1918 1918-1920 1920-1939 1939-1980 1980-1994 nuo 1994

miestelis  

Orany Varėna Varėna
(len.-Orany)
Varėna I Varėnos Senamiestis Senoji Varėna
miestelis prie   geležinkelio stoties  
Orany, Privietka Varėna Orany*
(liet. - Varėna)
Varėna II Varėna 
geležinkelio stotis  
Orany Varėna Orany*
(liet. - Varėna)
Varėna
karinis miestas  
Lager nežinoma Sanatorija
(nuo 1927)
Lagerių miškas / Glūko miškas
geležinkelio stotis   kariniame mieste  
Poligon (vėliau Artilerijskaja) Artilerija Artilerija iki 1927  m. vėliau Dainavos sanatorija kaip vadinta nežinoma


         
* 1920-1939 m. buvo okupuota Lenkijos
 
...Gražinos Jaronienės
Vokiečių karių kapų istorijos atomazga (straipsnis)

 

« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teisės saugomos