Išardyta* geležinkelio vėžė ir sankasa Alytuje 1955 m.
Demontuotas Simno plento viadukas (dešinėje) ir Seirijų plento pravaža (į dešinę nuo centro).

Fotografija iš Gintaro Lučinsko rinkinio

....

*___
1947 m. sovietų kariniai žemėlapiai rodo, kad geležinkelis buvo išardytas į vakarus nuo Likiškių stotelės iki Šeštokų. Tikėtina, kad atsitrauktami tai padarė fašistai. Alytuje ir jo apylinkėse geležinkelis demontuotas nebuvo. Karo pabaigos aerofotografijos rodo, kad fašistai atsitraukdami susprogdino mažuosius tiltelius.
O kariniuose 1958-ųjų žemėlapiuose, geležinkelio vėžė per Alytų jau išardyta visiškai. Tikėtina, kad pokaryje bėgių prisireikė atstatant svarbesnį geležinkelio ruožą.

 
Schliesenwolf

II Pasaulinio karo metais naudotas garvežio traukiamas
vokiškas geležinkelių griovimo plūgas Schlienenwolf


« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teises saugomos.