Seirijų plento pravaža prie Alytaus 1938 m.
(dabar Alytuje, Kepyklos g.)

Underpass of road to Seirijai nearby Alytus in 1938
(now in Alytus)

Путепровод шоссе на Сейрияй у Алитуса в 1938 г.
(теперь в Алитусe)

Fotografijos iš Gintaro Lučinsko rinkinio
 
 
. . 
Atgalios | Į pagr. meniu
Back | To main menu
Вспять | В главное меню
.
Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos. All rights reserved