4 fortas įrengtas aukštumoje 123, prie kelio į Sereje (Seirijai). Olitos tvirtovės generaliniame plane 1887 m. rašoma, kad fortas sudaro vieningą kompleksą su Nemano link besileidžiančia griova ir piliakalniu. 1920 m. plane nurodytas forto plotas net 20,0801 ha.

1906 m. Vilno karinės apygardos raporte buvo kritiškai įvertinta Olitos įtvirtinta pozicija nustatyta, kad tvirtovės vidaus plotas nebeatitiko tuometinių gynybos reikalavimų, priešo artilerija galėtų laisvai apšaudyti kelius, tiltus ir miestą.

Kairysis sparnas (4 fortas) įvardintas kaip silpniausias; stačiuose, apaugusiuose mišku griovos šlaituose sunku judėti kariams ir technikai. Kairiajame sparne priešas lengvai gali prieiti prie gynybos linijos miškinga vietove, o neapšaudoma upės pakrante patekti į užnugarį.

Fortas nebuvo panaudotas pagal tiesioginę paskirtį iki šių dienų.


Olitos (Alytaus) tvirtovės ketvirto forto-reduto
(šalia senojo Alytaus-Seirijų plento)  šiuolaikinė aerofotografija
 Didesnis vaizdas
 

4 forto-reduto interaktyvus trimatis modelis.
Pasivaikščiokite
 
Apie 1 fortą »
Apie 2 fortą »
Apie 3 fortą »
Apie Olitos įtvirtintąjį rajoną »
Alytaus 4 fortas dabar »
Straipsniai spaudoje:
Apie gynybinius įtvirtinimus »
Apie Alytaus 3 ir 4 fortus »
 
 
 « Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teisės saugomos.