1a fortas plano konfigūracija artima trikampiui, tačiau kampinės dalys užapvalintos. 1887 m. Olitos tvirtovės plane rašoma, kad abi pirmojo forto dalys nebaigtos statyti.
1920 m. Alytaus fortų apmatavimų planuose nurodoma, kad 1a fortas užėmė 5,5116 ha plotą.
Fortas nebuvo panaudotas pagal tiesioginę paskirtį iki šių dienų.

Forto 1a ir 1b (baterijos) Antrojo Pasaulinio karo aerofotonuotrauka.
Kai kurie šaltiniai klaidingai nurodo, kad tai Pirmojo Pasaulinio karo nuotrauka
(nuotrauka neorientuota)

Antrojo Pasaulinio karo aerofotonuotraukoje Alytaus miestas ir aerodromas
(nuotrauka neorientuota)

Ši nuotrauka su 1937 m. suręstais Alytaus ligoninės pastatais padėjo nustatyti, kad aukštesnioji (Fort Olita) aeronuotrauka irgi yra Antrojo Pasaulinio karo laikų, nors jos apraše buvo minėtas Didysis karas.

1a forto-reduto interaktyvus trimatis modelis.
Pasivaikščiokite

....

1b forto plano konfigūracija artima trikampiui, rytinėje pusėje jis susilieja su natūraliu reljefu, kuris taip pat tapo sudėtine gynybinio objekto dalimi. 1b forto plotas 1920 m. plane, kuris jame vadinamas 1 baterija – 6,1483 ha.
Fortas nebuvo panaudotas pagal paskirtį iki šių dienų.

Olitos gynybinės pozicijos 1b forto planas

 

 

1b forto-reduto interaktyvus trimatis modelis.
Pasivaikščiokite

 

 

Apie 2 fortą »
Apie 3 fortą »
Apie 4 fortą »
Apie Olitos įtvirtintąjį rajoną »
 
Alytaus 1 fortas dabar »
 
Straipsniai spaudoje:
Apie gynybinius įtvirtinimus »
Apie Alytaus 3 ir 4 fortus »


 


« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija „Olita_Orany“. Visos teisės saugomos.