| istorija | pradžia | statyba | galerija | apie mus |

 
tilto statybos
 
  ankstesni įrašai apačioje
 

2015 gruodis
2015 lapkritis
2015 spalis
2015 rugsėjis
2015 rugpjūtis
2015 liepa
2015 birželis
2015 gegužė

2015 balandis

2015 kovas
2015 vasaris
2015 sausis

2014 gruodis
2014 lapkritis
2014 spalis
2014 rugsėjis
2014 rugpjūtis
2014 liepa
2014 birželis
2014 gegužė
2014 balandis

2014 kovas
2014 vasaris
2014 sausis

2013 gruodis
2013 lapkritis
2013 spalis
2013 rugsėjis

2014.12.23 - Pastatyti pastoliai ramto А1 akmeninių sparnų remontui. Jie prilipdyti apie 1980 m. statant skulptūrą Alytus 400. Siekdami prailginti naujojo tilto tarnavimo laiką, projektuotojai svarsto užpilti suremontuotų sparnų dalį gruntu.
Į naujojo tauro (A2) rėmsiją išgęžtos kiaurymės plieninių plokščių po atraminiais guoliais pritvirtinimui.
Statytojai išėjo kalėdinių atostogų.

2014.12.20 - Vakar galutinai surinkta ir išlygiuota dešinė santvara. Virinamos jos vėjinių ryšių kryžmės, o dar reikės suvirint pačią santvarą. Remontuojamas kranas.
Nuo senojo tauro (A3) liemens nuimti rėmsijos klojiniai. O žemiau ruošiami klojiniai gelžbetoninio žiedo virš lytlaužos liejimui. Prie tauro akmeninio mūro baiginėjama rišti armatūra. Vėliau reikės sumontuoti klojinius, pritaikant juos prie akmens mūro. Neišlikusios tauro dalys bus atstatytos iš betono.

2014.12.16 - Nuimti klojiniai nuo senojo tauro (A3) lytlaužos. I Pasaulinio karo metais išardyta tauro lytlauža atstatyta iš betono, neimituojant senovės.

Ant tauro liemens tuo pačiu metu betonuojama rėmsija. Prie tauro akmeninio mūro, žemiau atramos liemens, rišama armatūra. Neišlikusios tauro dalys bus atstatytos iš betono.
Šlifuojami atramos A2 liemens betonavimo netikslumai (cemento mišinio nubėgimai).
Dainų slėno pusėje (prie A2) montuojama centrinė santvara. Įrengiami laikini pastoliai kairiosios santvaros montavimui (tarp A1 ir A2).

2014.12.12 - I Alytuje (tarp A3 ir А4) baigta montuoti (tačiau kol kas nė nepradėta virinti) dešinioji santvara.
Betonuojama senojo tauro (A3) lytlauža - kitą savaitę, nuėmus klojinius, pamatysime rezultatą. Ant tauro liemens užkelta rėmsijos armatūros konstrukcija (ji surinkta ant žemės) ir pritvirtinta prie tauro armatūros. Montuojami klojiniai rėmsijos betonavimo darbams.
Dainų slėno pusėje (prie A2) vyksta centrinės santvaros surinkimo darbai. Įrengiami laikini pastoliai kairiosios santvaros montavimui (tarp A1 ir A2).

2014.12.08 - Montuojami senojo tauro (A3) lytlaužos klojiniai. Per keletą dienų šis surinkimas bus baigtas - bus galima betonuoti.
Demontuoti klojiniai nuo atramos A2 rėmsijos.
Toliau surinkinėjamos dešinioji ir centrinė santvaros.

2014.12.05 - Vakar, jau tamsoje, ant atramos A2 baigta betonuoti rėmsija, paskui "užklostyta", kad nesušaltų. Ant jos pavasarį bus užkeltos santvaros.

Centrinė santvara vis dar montuojama. Ji - bemaž 100 m ilgio!
Nuardyti klojiniai nuo santvaros pasukimo guolio gelžbetoninio judančiojo pagrindo, tačiau santvara ant jo dar neremta.
Ant senojo tauro (A3) penktojo liemens statybos etapo betonavimo darbai vyks rytoj, šeštadienį - Lietuvoje tėra trys ar keturi betono mazgai, galintys pašildyti maišomą mišinį esant neigiamai temperatūrai. Ši betono partija pasieks tiltą iš Vilniaus.

Toliau montuojami klojiniai senojo tauro lytlaužos betonavimui.
Prie ramto A1, pasitelkus ingastrėlį ekskavatorių, žvirgždu remontuojama erozijos paveikta sankasa (pylimas).
Kairiosios santvaros surinkimo aikštelėje (tarp A1 ir А2) pradėti montuoti laikini pastoliai - laukiama santvaros elementų.

2014.11.28 - Ant atramos A2 montuojami remsijos klojiniai, montuojama armatūra. Žemiau tauro, ant centrinės santvaros pasukimo guolio aikštelės vakar išbetonuotas pasukamas pagrindas, ant kurio surinkimo ir pasukimo metu remsis vienas centrines santvaros galas. Centrinė santvara toliau montuojama.
Ant senojo tauro (A3) vyksta penktojo liemens statybos etapo arvavimas. Montuojami klojiniai tauro lytlaužos betonavimui.
Ant ramto A1 išbetonuotos atraminės prizmės.
Kairiosios santvaros surinkimo aikštelės (tarp A1 ir А2) paviršius išlygintas ir sutvirtintas gelžbetonio plokštėmis - laukiama iš Latvijos atvyksiančių santvaros elementų.

2014.11.24 - Žemiau tauro A2 ant centrinės santvaros pasukimo guolio aikštelės pagrindo rišama pasukamo gelžbetoninio elemento armatūra.
Ant senojo tauro (A3) užkelti penktojo liemens statybos etapo betoniniai apvalkalai. Baigti lytlaužos armavimo darbai, montuojami klojiniai jos betonavimui. Kruopščiai pritaikyti klojinius prie senojo tauro užtruks nemažai.

Ant ramto A1 atraminių guolių aikštelės rišama atraminių prizmių armatūra, o kitapus Nemuno, ant ramto A4 atraminės prizmės jau išbetonuotos.
Statybų aikštelė išsiplėtė į Dainų slėnį. Ten sandėliuojami pontonai, centrinės santvaros elementai, o greta, pasitelkus nedidelį kraną, montuojami centrinės santvaros viršutiniai vėjiniai ryšiai.
Kairiosios santvaros surinkimo aikštelės (tarp A1 ir А2) paviršius išlygintas ir sutvirtintas gelžbetonio plokštėmis - ant jų bus montuojama pati santvara.

2014.11.20 - Montuojami klojiniai tauro A2 gelžbetoninės rėmsijos (vadinamos "rygeliu") statybai. Žemiau tauro išbetonuota centrinės santvaros pasukimo guolio aikštelė. Į ją surinkimo ir pasukimo metu remsis vienas centrinės santvaros galas.
Ant senojo tauro (A3) rišama ketvirtojo liemens statybos etapo armatūra. Baigti lytlaužos armavimo darbai, tuoj bus montuojami klojiniai jos betonavimui.
Rytoj bus betonuojama ramto A1 atraminių guolių aikštelė, o kitapus Nemuno, ant ramto A4 - atraminės prizmės.
Toliau surinkinėjamos dešinė ir centrinė tilto santvaros.

2014.11.14 - Baigta tauro A2 liemens statyba, dabar prasidės gelžbetoninės rėmsijos (klaidingai vadinamos "rygeliu") statyba.
Virš senojo tauro (A3) betonavimu baigtas trečiasis liemens statybos etapas. Visa tauro liemens statyba padalinta į penkis etapus.

2014.11.12 - Baigiamas tauro A2 liemens statybos penktojo etapo armavimas. Tikimasi šią savaitę betonavimu užbaigti atramos liemens statybą.
O virš senojo tauro (A3) tvirtinami klojiniai - artėja į pabaigą trečiasis liemens statybos etapas.
Išbetonuota ramto A4 atraminių guolių aikštelė. Čia toliau rišama atraminių prizmių armatūra.
Toliau montuojamos dešinė ir centrinė tilto santvaros.

2014.11.10 - Pradėtas naujojo tauro (A2) liemens statybos penktasis etapas - į vietas užkelti betoniniai apvalkalai. Šią savaitę tikimasi liemens statybas baigti, liks rėmsijos (pravardžiuojamos "rygeliu") statyba.

2014.11.06 - Dešinioji santvara pamažu įgauna aiškesnę formą - į savo vietą montuojamos apatinės sijos.
Betonavimu užbaigtas senojo tauro (A3) liemens statybos antrasis etapas ir tuojau pradėtas trečiasis: užkelti ir injektuoti dar keturi apvalkalai, vyksta armavimas. Beveik baigti tauro lytlaužos armatūros rišimo darbai.
Baigtas tauro A2 liemens statybos ketvirtojo etapo armavimas. Rytoj tikimasi etapą pabaigti betonavimu, o kitą savaitę tauro liemuo turėtų paūgėti dar 5 m.

Į kiaurymes ramto A4 akmens mūre įtvirtinta vertikali armatūra. Prie ramto pritvirtinti klojiniai ir baigtas atraminių guolių aikštelės (žr. tilto brėžinį) armavimas. Pradėti tokie patys darbai prie ramto A1.

2014.11.03 - Atgabenti ir Dainų slėnyje iškrauti dar šeši pontonai, pirmieji du buvo atvežti prie tauro A2 bemaž prieš mėnesį.
Gręžiamos armatūros kiaurymės į ramto A1 ir akmens mūrą. Į analogiškas kiaurymes ramte A4 tvirtinama armatūra.
Montuojami klojiniai ant senojo tauro (A3). Rytoj tikimasi betonuoti liemens antrąjį etapą. Po to bus užkelti ir injektuoti trečiojo etapo apvalkalai.

2014.10.31 - Užkelti ir injektuoti tauro (A2) liemens statybos ketvirtojo etapo apvalkalai (17.5 m virš gelžbetoninio žiedo). Vyksta armavimas. Tikimasi savaitės bėgyje betonavimu užbaigti etapo darbus. Liemens statyba padalinta į penkis etapus.
Surinkta dalis centrinės santvaros sijas laikysiančių pastolių (tarp A1 ir A2).
Pradėti montuoti klojinai senojo tauro (A3) liemens statybos antrojo etapo betonavimui.
Dešinės santvaros surinkimo aikštelėje (tarp A3 ir A4) nuo viršutinių išilginių sijų nuleisti dar aštuoni skersiniai ryšiai, jungsiantys viršutines sijas su apatine.

2014.10.29 - Pirmadienį injektavus mišinį į atramų apvalkalus taurų statybos vėl pajudėjo. Vakar sumontuoti klojiniai. Užbetonuotas A2 tauro liemuo. Taurui augant, artėja riba, kuomet statybininkai pagalbon pasitelks aukštesnį kraną.
Sumontuota pirmoji centrinės santvaros išilginių sijų pora, vyksta kiti centrinės santvaros montavimo paruošiamieji darbai (tarp A1 ir A2).

Dešinės santvaros keturios išilginių sijų poros užkeltos ir išlygiuotos ant montavimo pastolių (tarp A3 ir A4). Nuo viršutinių išilginių sijų nuleisti pirmi keturi skersiniai ryšiai, jungsiantys jas su apatine sija.

2014.10.25 - Naujai atasti senojo vokiško medinio tilto brėžiniai, padės statytojams lengviau išvalyti Nemuno vagą ir išvengti povandeninių kliūčių pontonais plukdant centrinę santvarą skersai Nemuno.

2014.10.24 - Žvarboki šios savaitės orai, su žemiausia paros temperatūra apie -8 laipsnius, pristabdė taurų statybas. Betoniniai atramų apvalkalai jau užkelti ant abiejų taurų, tačiau injektuoti cemento mišinio į armatūros technologines angas negalima. Paveiktas šalčio, mišinys nebūtų tinkamo atsparumo.
Artėjant žiemai projektuotojai turi nurodyti cemento mišinio priedus, leidžiančius betonuoti esant neigiamai temperatūrai.
Kitą savaitę šalčiui pasitraukus, darbai vėl pajudės greičiau.
Orai visiškai nesustabdė tilto statybos - toliau montuojama dešinė santvara aikštelėje (tarp A3 ir A4). Dirbama prie ramtų A1 ir A4.

2014.10.22 - Dešinės santvaros surinkimo aikštelėje (tarp A3 ir A4) į projektinį aukštį ant pastolių užkeltos ir išlygiuotos santvaros viršutinių sijų trys poros. Toliau montuojamos kitos santvaros dalys.
Krantinėse atramose (A1 ir A4) vis dar gręžiamos kiaurymės armatūrai.
Virš senojo tauro (A3) gelžbetoninio žiedo pradėti liemens statybos antrojo etapo darbai. Etapo darbams pasibaigus tauro liemuo pasieks 7.5 m aukštį virš gelžbetoninio žiedo.
Ant naujojo tauro (A2) pradėti trečiajame etape numatyti atramos liemens montavimo darbai. Ant tauro užkelti dar 4 (5 m aukščio) atramos liemens betoniniai apvalkalai. Etapo darbams pasibaigus tauro liemuo pasieks 12.5 m aukštį virš gelžbetoninio žiedo.
Darbams įsibėgėjus, tauras "paaugdavo" 5 metrus maždaug per savaitę, tačiau vėstantys orai šį tempą gali sulėtinti. Pasak statytojų, betonuoti didelį kiekį mišinio nėra problemų, sudėtingiausia etapo pradžia, kuomet reikia injektuoti apie armatūrą nedidelį kiekį skiedinio, kuris peršalęs nebūtų tinkamo tvirtumo.

2014.10.17 - Dešinės santvaros surinkimo aikštelėje (tarp A3 ir A4) į projektinį aukštį ant pastolių užkeltos ir išlygiuotos santvaros viršutinių sijų dvi poros.

Armuojama senojo tauro (A3) lytlauža. Virš gelžbetoninio žiedo vyksta liemens statybos pirmojo etapo armavimo darbai (pirmieji 2.5 m).
Ant naujojo tauro (A2) baigti antrajame etape numatyti atramos liemens armavimo darbai. Sumontuoti klojiniai, kurie pirmadienį bus užpilti 50 kub. m betono. Kitą savaitę prasidės liemens statybos trečiasis etapas (dar 5 m). Liemens statyba projektuotojų suskirstyta į penkis etapus.
Centrinės santvaros montavimmo aikštelės paviršius tvirtinamas gelžbetonio plokštėmis. Kitą savaitę šie darbai turi baigtis. Tuomet prasidės centrinės santvaros surinkimo darbai.
Ramtuose (A1 ir A4) gręžiamos armatūros kiaurymės. Armatūra suriš senąjį akmens mūrą su naujomis gelžbetoninėmis prizmėmis, laikysiančiomis atraminius guolius ir tilto santvarą.

2014.10.10 - Ant naujojo tauro (A2) užkelti dar 4 (5 m aukščio) atramos liemens betoniniai apvalkalai. Kitą savaitę prasidės armavimo darbai.
Centrinės santvaros surinkimo aikštelėje višiškai išlygintas gruntas. Kitą savaitę aikštelės paviršius bus pilnai sutvirtintas geležbetonio plokštėmis. Tuomet prasidės centrinės santvaros montavimo darbai.

Аnt senojo tilto tauro (A3) užkelti pirmojo segmento virš gelžbetoninio žiedo betoniniai apvalkalai. Pradedama rišti armatūra tauro liemenyje.
Žemiau, lytlaužoje, platinamos armatūros kiaurymės tauro akmens mūre - projektuotojai nusprendė naudoti storesnę armatūrą, o kiaurymės išgręžtos plonesnei.
Prie tauro kalama spraustasienė atribojanti erdvę, kurioje bus pastatyta laikina atrama laikysianti skersai upės pasuktą centrinę santvarą.

2014.10.07 - Užbetonuotas tauro A2 pirmas kolonos segmentas virš gelžbetoninio žiedo. Aukščiau tauro koloną numatyta betonuoti 5 m aukščio gabalais.

2014.10.03 - Dešinės santvaros surinkimo aikštelėje (tarp A3 ir A4) pradėti santvaros montavimo darbai.
Iš originalių akmeninių blokų atstatinėjamos ramto (A4) netektys.
Virš tauro A3 lytlaužos, ant gelžbetoninio žiedo, sumontuotos laikinos plieninės sijos. Ant sijų, statant tauro liemenį, bus "auginami" pastoliai.
Prieš pradedant lytlaužos armavimą laikinai nužymėtas tauro lytlaužos paviršius.

Kairės santvaros surinkimo aikštelėje susandėliuoti centrinės santvaros elementai. Centrinės santvaros surinkimo aikštėjeje montuojamos gelžbetonio plokštės, ant išlyginto gelžbetoninio paviršiaus bus surenkama santvara. Įrengtas pontonų doko spraustasienės perimetras. Surinkus centrinę santvarą iš jo bus iškastas gruntas, į jį įplukdyti potonai ir santvara bus pasukta skersai upės.

Baigiamas armuoti 2.5 m aukščio tauro A2 liemens pirmasis segmentas virš gelžbetoninio žiedo. Atramos liemenį sudarys dar 8 tokie segmentai.
Iš pradžių ant jau įtvirtintos armatūros užmaunami betoniniai apvalkalai, vėliau injektuojamas mišinys, sujungiantis apvaklalus su armatūra, paskui armuojama tauro liemenyje, po to statomi klojiniai ir galiausiai betonuojama.

Sumontuoti apvalkalai virš tauro A2 gelžbetoninio žiedo
ir greta tauro (kairiajame apatiniame kampe)

Apvalkalas iš viršaus

   


į pagrindinį meniu

© Asociacija "Olita-Orany"
Visos teisės saugomos - kopijuoti, dauginti ar platinti galima tik gavus autorių sutikimą