Projekto "Kitoks traukinys" pradžia, manau, turėtume laikyti 2006 m. lapkričio 20 dieną. Jau gera savaitė knygyne "Pegasas" vyko mūsų surengta fotografijų parodėlė skirta Olita_Orany geležinkeliui. Tai buvo pirmas viešas mūsų projekto "Olita_Orany" veiksmas.
Parodą nušviečiantis straipsnis dienraštyje "Alytaus naujienos"puslapį dalinosi su styginių kvarteto "Plius - minus" edukacinės programos koncerto anonsu. Dabar nepamenu smalsumo ar pareigos daugiau vedinas (juk minimi traukiniai :)) nuėjau į renginį, bet ta neįprasto skambesio muzika man padarė tokį stiprų įspūdį, kad jau po dienos kitos su bičiuliu "bendraprojektininku" Deividu Pinkevičiumi kartu klausydami parsisiųstą mp3 formato Steve Reich'o "Different trains" svarstėme, kokioje erdvėje šis kūrinys galėtų skambėti kaip mūsų žaidimo dalis. Veik iš karto sutarėme, kad tai turėtų būti senoji Alytaus geležinkelio stotis.
Taip jau sutapo (šioje istorijoje nemaža palankių sutapimų :)) , kad savo sumanymu pasidalinome su Daiva Martikonyte, organizavusia jau minėtą "Chordos" koncertą Alytaus teatro scenoje. Tą pat vakarą Daivos siųstas e-laiškelis įpareigojo <<..."Chordos" entuziastingai sutinka! ...>> .
Taip "Kitoks traukinys" iš svajonių "depo" pajudėjo konkrečios išraiškos link.
Toliau - pinigai. Nepasakysiu nieko naujo - kiekvienos idėjos įkūnijimas susijęs su didesne ar mažesne pinigų suma. Kadangi "Kitokio traukinio" kaštai gerokai viršino mūsų asmenines finansines galimybes, tai su Deividu ir sutarėme, kad nepavykus gauti reikiamos sumos iki tam tikros datos projektą tiesiog atšauksime, ar nukelsime geresniems laikams (projekto datą teko derinti su "Chordų" koncertiniu grafiku, todėl ji buvo fiksuota ir prieš keletą mėnesių nustatyta - 2007 metų rugpjūčio 25 diena).
Taigi.... vieną birželio pavakarę mudu su Deividu viešėjome pas bičiulį Arūną Pinkevičių. Toks kuklus piknikėlis: vynas - žuvis - vynas ..... . Kiek vėliau prie mūsų draugijos prisijungė ir Gintaras 'Bradūnas' Zapolskas. Kadangi piknikėlis vyko sode Šarūno gatvėje, tik koks šimtas kitas metrų nuo buvusios geležinkelio stoties, tai kalbos palengva pakrypo mūsų geležinkelio "odisėjos" link. Išdėstėme savo "Kitokio traukinio" sumanymą ir visai nelauktai mums buvo pasakyta: "Darykit, pinigų bus!". Trauktis nebuvo kur......
Tai tiek apie projekto pradžią. Apie tai ką mes veikėme belaukdami "Kitokio" toliau »

Leonas Žukauskas

« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© 2006 LeoZero ir nešešiosnekatės. Visos teisės saugomos.