1881 m. carinės Rusijos valdžia Oranų (Varėna) šiauriniame pakraštyje įkūrė Vilno (Vilniaus) karinės apygardos kariuomenės vasaros stovyklą (rus. - Lager). Kiek vėliau čia buvo įrengtas artilerijos pratybų poligonas, pradėjo augti karinis miestelis.
Tuo pačiu metu prasidėjo Olitos (Alytus) tvirtovės statybos. Statybų poreikiams tenkinti ir susisiekimui tarp karinių įgulų iš Oranų į Olitą nutiestas geležinkelis. Augančiame kariniame miestelyje Lager 1894 m. buvo pastatyta geležinkelio stotis Poligon su vandens bokštu, vandens pumpavimo stotimi prie Varėnio ežero. Greitai stočiai prigijo Artillerijskaja pavadinimas.
1920 m. Lietuvai praradus Vilniaus kraštą, o kartu su juo ir Varėnos geležinkelio stotį, Artilerija tapo galine lietuviškos  geležinkelio atšakos  stotimi. Iki jos iš Alytaus atvažiuodavo traukiniai, o 1923 m. pastačius geležinkelio jungtį tarp Šeštokų ir Kazlų Rūdos, į Artileriją kursuodavo traukiniai iš laikinosios sostinės - Kauno. Deja, geležinkelio susisiekimas su sostine nutrūko 1925 m. pabaigoje, kuomet geležinkelių valdyba dėl eksploatavimo saugumo nutarė uždaryti medinį tiltą per Nemuną Alytuje, o vėliau jį išardyti. Vėliau buvo išardyta ir visas bėgių kelias tarp Varėnos ir Alytaus.

Nuotraukos aukščiau iš Eugenijaus Peikštenio kolekcijos

 
 

 

  


1927 metais rugpjūčio 1 d. apie trys kilometrai nuo Varėnos, buvusiuose rusų karininkų namuose daktaras Albinas Grigaitis valdžios lėšomis įsteigė valstybinę džiovos sanatoriją.
Po kelių metų, apie vieną kilometrą į šiaurę nuo šios sanatorijos, buvusioje Artilerijos geležinkelio stotyje įsteigė tuberkuliozės sanatoriją"Dainava" (tai Kauno ligonių kasų džiovos sanatorija Varėnos lageriuose, kuriai taip pat vadovavo dr. A. Grigaitis). Nuotraukos apie 1930 metus.

 

Karų metu Lagerių miestelis sunaikintas, jo teritorijoje išaugo pušynas. Geležinkelio stotis išliko, vandens bokšto viršus buvo apgriautas. Sovietmečiu  stotyje buvo įrengtos gyvenamosios patalpos, o vietoj vandens bokšto rezervuaro įrengta patalpa poilsiui.

 

Stoties Artilerija vaizdas 2007 m.

Leono Žukausko fotografija
.
.

 

« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos