Tunelis po Nemunu  -  mitas ar realybė...
     
Teko girdėti gandus, neva ties geležinkelio tiltu Alytuje buvęs tunelis po Nemunu. Skelbiame balsavimą. Savo pasirinkimą galite argumentuoti, ypač jeigu balsuojate "taip"- trumpai parašykite kodėl. Gal matote logikos kodėl tokio tunelio reikėtų? Gal žinote kokį pasakojimą apie tai? turite asmeninio patyrimo? turite dokumentacijos? Gal pažįstate liudininkus?
     
 
TAIP, tunelis yra
Balsų skaičius : 7
 
 
NE, tunelio nėra
Balsų skaičius : 12
 
     

Atgarsiai (nuomonės):
 
1. Taip. Visai realu. Tiesiog tuomet žmonės kitaip mąstė. Egipto piramidžių, šiuolaikinio žmogaus akimis žiūrint, taip pat statyti "neapsimoka".   Leo
.
2. Ne, nėra. Nematau prasmės statyti: per daug brangu...Deivis
.
3. Vaikystėje teko landžioti į tą "skylę" kur tilto atramoj. Nusileidome, kaip atrodė, labai giliai (landa dar nebuvo užbetonuota). Apačioje radom landas į abu šonus. Dar buvo nuožulni galerija į Nemuno pusę. Nelindom: baisu buvo. Radom surūdijusį vokišką pistoletą. Taigi kažkoks tunelis, manau, buvo.   Vidmantas
.
4. Tikrai, teko girdėti apie tunelį. Tiesa daugelis pasakotojų turėjo galvoje Moterties upelio pralaidą. Tą kur netoli už kolektyvinių sodų. Manau reikėtų, pasiraitojus rankoves, (žinia kartu su istorikais ir pan.) pakasėti ten šen - gal tuomet šalia senųjų legendų atsirastų ir naujų.   Vytas
.
5. Noriu pasidalinti kai kuriais atradimais ir pasvarstymais aktualia tema. Žemiau esančioje fotografijoje (panašaus laikmečio tilto statyba Rusijoje) matyti tašytų akmenų mūras (parod. rodykle), jungiantis taurą su tilto atrama.
.
.
To paties tilto vėlesnėje nuotraukoje (tilto atsparumo bandymas?) minėtas mūro statinys jau užverstas (užmaskuotas) žemėmis. Išvada: ko gero tai galėjo būti sprogdinimo šachta, jungianti tilto atramą su tauru, kuriame buvo įrengta sprogdinimo kamera (menamos sprogdinimo šachtos rekonstrukcijos schema foto. apačioje).
.
...
Sprendžiant iš liudininkų atsiliepimų kažkas panašaus buvo įrengta ir Alytaus geležinkelio tilte, kas ir inspiravo legendas buvus tunelį po Nemunu.
Dar norčiau pasidalinti keliomis detalėmis, pastebėtomis atidžiau patyrinėjus senas sugriauto tilto fotografijas. Nuotraukoje apačioje matyti kairiojo kranto tilto tauro pamatas. Rodykle parodyta tamsi dėmė galėtų būti akmenimis užvirtusi įėjimo į požeminį tunelį anga. Tai, kad sprogimo banga taip švariai "nušlavė" akmenis, bent vienas iš sprogmenų, manau, turėjo būti patalpintas tauro apačioje, pamato lygyje.
.
.
Žemiau esančioje fotografijoje pabandžiau panagrinėti sprogimo bangos kryptį. Paveiksluota apie 1927-29 metus, t.y. praėjus geram dešimtmečiui po tilto sprogdinimo. Vis dėlto gerai matyti sprogimo bangos nublokštų akmenų "masyvas" (parodytas rodyklėmis ).
.
.
Darau prielaidą, kad tokiam rezultatui pasiekti, sprogdinimo ertmės taure turėtų būti išdėstytos ne centrinėje vertikalioje tauro ašyje, o šiek tiek nuo centro prieš srovę. Be to, manau, būta ne vienos, o keleto ertmių tolygiam sprogimo slėgiui paskirstyti (nematyti stambesnių mūro fragmentų ).
Remdamasis šiais samprotavimais padariau tauro sprogdinimo kamerų išdėstymo schemą (vaizd. apačioje).
Militarinio pobūdžio literatūroje teko skaityti, kad sprogmenys tiltų atramose kartais (pagal projektą) būdavo įrengiami statybos metu. Kokie sprogmenys tuo metu buvo naudoti, jų kiekis, detonavimo būdas - reikalauja atskiros studijos.
.
.
......
.
.
P.S. Karšta 2006 metų vasara atidengė tai, ką slepia Nemuno vandenys. Nuotraukoje matoma "sekluma" ištiesų yra tilto tauro pamatas.......dar laukiantis "mitų griovėjų......, o gal patvirtintojų"? Juk tunelio paslaptis dar neatskleista... Leo
 
6. Pagal jūsų papaišytą schemą su tariamu tuneliu į atramą išeitų, kad tunelis ėjo upe (pertverdamas tėkmę), o ne po upės dugnu (kas būtų logiškiau). Tad schemoje žmogiukas turėtų būti pora centimentų žemiau, ir kopėčios aukštesnės. Tačiau čia jau priekabių ieškojimas. Kaip bebūtų, statyti tunelį po upės dugnu tam, kad įeiti į atramą per brangus malonumas, o ir tauro pamatą susilpnina. Oi netikiu..  Deivis
 
7. O vis tik tunelis po Nemunu gali būti. Reikia dar įvertinti du, mano nuomone, svarbius faktus:
_ Kairysis Nemuno krantas nebuvo toks aukštas, kaip kad dešinysis - buvo pilamas labai aukštas pylimas.
_ Nemuno vandens lygis tais lakais, manyčiau, būdavo žemesnis. Jis pakilo pastačius Kauno hidroelektrinę. Atkreipkim dėmesį į vienintelę išlikusią Alytaus geležinkelio tilto fotografiją (piešinį ???) - abu tilto taurai yra praktiškai krante, o ne vandenyje apsemti, kaip kad yra dabar. Įvertinus šiuos du faktus, ko gero, nebūtų buvę sunku dar papildomai iškasti griovį, jame išmūryti praėjimą, o po to pilant pylimą ir statant taurą kairiajame krante, viską užbaigti ir sujungti konstrukcijas. Todėl atsakyčiau taip - po Nemunu gali būti tunelis. O ar yra iš tikro - nežinia, reiktu papildomų tyrimų.   Almantas
 

8. Prieš daugiau nei 10 metų teko domėtis apie Alytaus geležinkelio tiltą (rašiau straipsnelį „Alytaus naujienoms“). Tuomet kalbinau vieną iš žmonių (berods pavardė Ambroževičius ), kuris pateikė daug faktų apie tilto statybą. Šis žmogus patvirtino, kad tokio tunelio po geležinkeliu niekada nebuvo. Mistinės angos tilto atramose (dabar užpiltos) buvo skirtos tilto susprogdinimui. Vėliau užverstos, nes tarpukario metu jose viešpatavo vagys ir valkatos.   Neringa Jankauskaitė

 
9. Tunelio nėra ir negali būti. Krantų atramose yra tik šachtos sprogmenims. Ir tuneliai į taurus nėra prasmingi nes taurus protingiau užminuoti statant.   Linas
 
10. Tunelis po Nemunu visai gali būti. Tiesiog nišose, kurias 3 atsiliepime mini Vidmantas, karo atveju gali būti padėti sprogmenys. Tunelis būtų reikalingas, kad priešams užėmus vieną krantą, besitraukiančios pusės sprogdintojai galėtų tuneliu atnešti dinamitą.
Alytiškis
 
11. Man daugelį metų vis kyla klausimas dėl galimo tunelio po Nemunu - seniau su draugais galvojome mėginti iškasti šiukšles iš tos angos esančios pirmojo Alytaus pusėje,  kur tilto atrama buvusi, ir pamėginti patyrinėti,  nes dar vaikas būdamas  buvau ten įlindęs: matosi kaip ertmės šakojasi į kairę ir dešinę pusę, bet tada, deja, neturėjome su kuo pasišviesti, tai ir nepavyko normaliai apžiūrėti.
Dėl pačio tunelio abejoju ar jis yra, bet bent ta dalis iki Nemuno turi būti išlikusi, nes jūsų išdėstyta mintis pakankamai įdomi ir reali - juk tais laikais pasikasti po upe su tuometinėm technologijom man kelia abejonę, bet kol neištirsi nesužinosi, nes aš landžiojau pirmojo Alytaus pusėje galvoju. Arūnas
 
12.
.
.
.
.
.

« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© 2006 LeoZero ir nešešiosnekatės. Visos teisės saugomos.