.
.
1881 m. carinės Rusijos valdžia Oranų šiauriniame pakraštyje įkūrė Vilno karinės apygardos kariuomenės vasaros stovyklą (Lager). Čia pat buvo įrengtas artilerijos pratybų poligonas, o pradėjo augti ir nuolat gyvenamas karinis miestelis.
Tuo pačiu metu prasidėjo Olitos tvirtovės statybos. Statybų poreikiams tenkinti ir susisiekimui tarp karinių įgulų iš Oranų į Olitą nutiestas geležinkelis. Augančiame kariniame miestelyje Lager 1894 m. buvo pastatyta geležinkelio stotis Poligon su vandens bokštu, vandens pompavimo stotimi ir maisto sandėliu. Greitai stočiai prigijo Artillerijskaja pavadinimas.
1920 m. Lietuvai praradus Vilniaus kraštą, o kartu su juo ir Varėnos geležinkelio stotį, Artilerija tapo galine lietuviškos  geležinkelio atšakos  stotimi. Iki jos iš Alytaus atvažiuodavo traukiniai, o 1924 m. pastačius geležinkelio  jungtį tarp Šeštokų ir Kazlų Rūdos, iš  jos kursuodavo traukiniai  į laikinąją sostinę.

.

...
1927 metais rugpjūčio 1 d. apie trys kilometrai nuo Varėnos, buvusiuose rusų karininkų namuose daktaras Albinas Grigaitis valdžios lėšomis įsteigė valstybinę džiovos sanatoriją.
Po kelių metų, apie vieną kilometrą į šiaurę nuo šios sanatorijos, buvusioje "Artilerijos" geležinkelio stotyje įsteigė tuberkuliozės sanatoriją"Dainava" (tai Kauno ligonių kasų džiovos sanatorija Varėnos lageriuose, kuriai taip pat vadovavo dr. A. Grigaitis). Nuotraukos apie 1930 metus. (Nuotraukos iš E. Peikštenio kolekcijos).
.
.
.
.
..

.
_
Buvusiuose karininkų namuose 1927 m. įkurdinta sanatorija
.
.
...
..
Pasaulinių karų metu Lagerių miestelis sunaikintas, jo teritorijoje išaugo pušynas. Geležinkelio stotis išliko, vandens bokšto viršus buvo apgriautas. Sovietmečiu  stotyje buvo įrengtos gyvenamosios patalpos, o vietoj vandens bokšto rezervuaro įrengta patalpa poilsiui.

.
.
.
.

Stoties "Artilerija" vaizdas 2007 m.
Leono Žukausko fotografija
.
.
« Atgalios   |   Į pagr. meniu

© 2013 Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos