.....Bet palaukit. Atramos krantuose tebestūkso. Tašytų akmenų kesonas palei dešinįjį krantą irgi. Viskas amžina, mirtingojo akimis žvelgiant. Niekas gal taip nekelia amžinybės pojūčio, kaip gerai išsilaikę griuvėsiai. Būtų stačiai apmaudu, jei kas imtų ir sumanytų tą tiltą kaip nors atstatyti, suremontuoti. Istorija šito neatleistų. Juk nieko tuomet čia nebeliktų! ...“


Jurgis Kunčinas, Alytaus novelės „Niekieno namai“, novelė „Pylimas“   Skaityti »

....

Darbai jau vyksta?!

Pasak tądien prie geležinkelio tilto liekanų dirbusių geologų - imami grunto pavyzdžiai naujojo tilto projektavimo darbams. Paveiksluota mobiliuoju telefonu 2009.08. 06

....

.....1941 metų birželio pabaigoje, gerai išsimaudę ir išsiprausę Nemune, Guderiano tankistai čia fotografavosi atminčiai. Vieną tokią mažytę, bet labai ryškią nuotrauką mačiau 1992 metais Wolfsburge - tankistui, kuris man ją parodė, buvo jau per aštuonias dešimtis. Nesupainiosi - vienintėliai tokie tilto griuvėsiai Euroazijoje, o ir ponas Thulkė patvirtino: Ja, ja, sicher. Olita! Po šitiekos metų!....“

Jurgis Kunčinas, Alytaus novelės „Niekieno namai“, novelė „Pylimas“   
Skaityti »

Kultūros paveldo departamento raštai apie geležinkelio tiltą

 

« Atgalios   |   Į pagr. meniu


© 2006-2013 Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos